ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Α.Ε.
ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ - ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ - ΤΖΙΑΚΑΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

353 ΑΓΡ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ Τ.Θ. 5 - 622 00 ΝΙΓΡΙΤΑ
Τηλ.:(+30) 2322 020041, Fax:(+30) 2310 569818

Α.Φ.Μ. 800317287, Δ.Ο.Υ.: ΣΕΡΡΩΝ,
Αριθμός ΓΕΜΗ 114542605000
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2017 view download
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2018
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2018 view download
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2019 view download
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2020
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2020 view download